Produkcja lodu:

    Modernizacja i rozbudowa budynku produkcyjnego, fabryki lodu z przeznaczeniem na zamrażanie oraz składowanie ryb zamrożonych, produkcję lodu z zapleczem socjalno biurowym, oraz dobudowa części składowania odpadów rybnych.


Planowany cel operacji:

    Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości odbioru i przechowywania każdej ilości ryb konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez pozyskanie oraz przystosowanie nabrzeży do wyładunku
i przeładunku ryb, wyposażenie nowoczesnej chłodni oraz stworzenie magazynu ryb świeżych, mrożonych oraz silorybu.Czytaj dalej...

Szczegółowy opis operacji:

    Planowana do realizacji inwestycja obejmuje przebudowę dotychczas użytkowanych obiektów
i nabrzeży i przystosowanie ich do zainstalowania nowoczesnych maszyn i urządzeń, które do tej pory nie były wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Wszystkie rozwiązania zastosowanie w projekcie mają na celu włączenie nowych instalacji do istniejących sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, czy gazowej oraz przystosowanie warunków użytkowych pomieszczeń obiektów produkcyjnych do potrzeb instalacji w nich środków trwałych.Czytaj dalej...